تبلیغات
تنهایم - حرف دلت روبزن

تنهایم

تنهایی باارزشه چون خالی ازانسان های بی ارزشه.

پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد. اما به

 دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت. هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی  

  می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با اون… بعد از یک ماه پسرک مرد… وقتی دخترک

 به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادر

پسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد… دخترک دید که تمامی سی دی ها باز

 نشده… دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد… میدونی چرا گریه میکرد؟ چون تمام نامه

 های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت و به پسرک میداد!
تصاویـــــر عاشقـــانه


نوشته شده در شنبه 22 تیر 1392 ساعت 12:33 ب.ظ توسط erfan نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak